تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - بازی برای بچه هاس
 

بازی برای بچه هاس

نویسنده: ندا

 

بازم مثه بچگیا

     جمع شدیم توی حیاط

     می خوام یه کم شادی کنیم

      با هم دیگه بازی کنیم

 

                         بازی گرگم به هوا

                         کلاغ پر

                         شاه و وزیر 

                         قایم موشک بازی کنیم..

 

             تو بازی اولمون

           بازی گرگم به هوا،

           باز سگ گله شدم.

           بره شدی

           رفتی بالا

                   یه عمره آواره شدم!

 

                            تو بازی شاه و وزیر

                            شاه شدی

                            دزد شدم

                            با یک گناه بیخودی..

                                  کنج قفس حبس شدم!

 

      تو بازی کلاغ پر

     کلاغ قصه ها شدم

     خبر آوردم از همه

               بی خبر از شما شدم!

                         تو بازی قایم موشک،

                         پشت سرم قایم شدی. 

                         تا اومدم چشم بذارم               

                         دیدم میون فاصله

                                    تنها شدم، تو گم شدی...

            

                   بریم دیگه،

                      سرد هوا..

                                        بازی بسه

                                                 تو رو خدا..

 

                       می خوام که پیش من باشی،

                    

                                                 بازی برای بچه هاس..

  علیرضا مرندی

 

() نظرات