تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - برای بودن در شعر من
 

برای بودن در شعر من

نویسنده: ندا

 

قناری..

          تمرین آواز می کند

 

       عقاب ها..

          مربی پرواز می گیرند

 

      رنگین کمان..

          به آرایشگاه می رود

 

      قاصدک..

          لنز می گذارد

                                                  

                    حتی طوفان...

                    به کلاس رقص می رود

 

                                          تو چرا در کلاس عاشقی

                                                                غیبت می کنی؟

 

 

() نظرات