تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - ..................
 

..................

نویسنده: ندا

 

تقدیم به همه ء دوستانم که به یادم هستند ، از من دلگیرند یا  دوستم دارند  ... !

دوستتان دارم .. !

 

خدایا دوستانی هستند 

                               به مانند کوههای سر به فلک کشیده ...

استوار .

               راسخ ..

                              بزرگ ...

 

هم صحبتی  با آنها شرف است

                                              و

                                                    رفاقت با آنان ضمانت سلامت ...

در کنار آنها بودن حق است ...

                                        فراموشی آنان محال ...

                                                                         دعا برایشان واجب ... .

 

خوب باشید دوستان عزیزم ...

                                         آرزوی من سعادت شماست ... .

 

() نظرات