تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - دلم می خواست...
 

دلم می خواست...

نویسنده: ندا

 

دلم می خواست خدا باشد و منو نور ماه

سپیده و صبح و یک سبد رویا

دلم می خواست زندگی باشد و تو فردا

نوید دل انگیز یک شب زیبا

دلم می خواست غصه ها برود شبیه یک آوا

فقط ستاره باشد و سکوت یک صحرا

دلم می خواست ترانه باشد و منو یک تار

شکوه زندگی و ترنم یک سار

 

 دلم می خواست...

 

() نظرات