تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - به تو مدیونم
 

به تو مدیونم

نویسنده: ندا

 


خویشتن خویش را در تو یافتم

ای چشمـــــــه زلال پاکـــی ها

 

از کوچه های یأس و دلتنــــــــگی

با تو گذشتم ای قله مهربانی ها

 

سرزمین های خشـــــک وجودم

از تو یافتند رونق بوستــــــان ها

 

قبل آمدنت همه بیقــــــراری بود

تلخی خاطره ها و یاد سختیــها

 

در کویر تــــــــرک خورده قـلــــــب من

سکوت بود و راه دراز بی سرانجامیها

 

ولی تو آمدی و نور بخــــــــــــشیدی

به ظلمت سرد یلدای تنـــــهایی ها 

 

مستــی از باده ناب وصـــــــــــال تــــو

می برد ز یاد  خاطر آن همه تلخی ها

 

این همه رویش حاصل محبــــــت توست

به تو وام دارم ای تجسم همه خوبی ها

شعر از سعید عدالتی

 

() نظرات