تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - هم صدا
 

هم صدا

نویسنده: ندا

 

رهایم توی تاریکی صدایت میکنم هردم

چراغی نیست تا سویش شتابم من

نوایی نیست همه خاموش خاموش اند

وجود من همه چشم و همه گوش اند

ولی افسوس صدای اشنایی نیست

نوای   همنوایی     نیست

هزاران    راه   دارم   پیش    رویم

ولی   باید   کدامین  راه را    جویم ؟؟

صدایم کن   چراغی را  تو روشن کن

مرا با  خویشتن خویش     اشنایم کن

بیا بشنو صدایم را بیا و هم صدایم باش

برای لحظه ای كوتاه چراغ راه تارم باش

مرا دریاب و باور كن تو ای رویای شیرینم

تو مجنون باش    من ان لیلای دیرینم

 

() نظرات