تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - ای همدم ای مرهم
 

ای همدم ای مرهم

نویسنده: ندا

 

دست تو یاس نوازش
 

در سحرگاه بهاری
 

ای همه آرامش از تو
 

در سر انگشتت چه داری
 

در کتاب قصه ی من
 

معنی هر دل سپردن
 

خود شکستن بود و مردن
 

در غم خود سوگواری

 

ای همدم ای مرهم
 

ای خط سرنوشتم
 

ای همدم ای مرهم
 

بی تو چه می نوشتم

 

من چه بودم نقش باطل
 

قایقی گم کرده ساحل
 

باهزاران زخم بر دل
 

از عزیزان یادگاری
 

بی نیاز از هر نیازی
 

بی خبر از حیله سازی
 

باگناه پاکبازی
 

باختم در هر قماری

 

() نظرات