تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - فقط یک آرزو دارم
 

فقط یک آرزو دارم

نویسنده: ندا

 

اگر آواز می خوانم،

اگر اندوه،

از چشمان من پیداست،

اگر راه گلویم را گرفته، 

بغض پنهانی،

اگر دریا نه یک رودم،

به سمت خود پریشانی،

اگر باران ندارم،

ابر بی بارم،

اگر دیوانه ام، مستم،

فقط یک آرزو دارم،

بدانی:

"دوستت دارم"

سوزان یگانه

 

() نظرات