تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - هنوز هر غروب
 

هنوز هر غروب

نویسنده: ندا

 

هنوز هر غروب

          به انتظار شنیدن صدای سکوت

                      می روم به انتظار لحظه ها!

                                                     چه سود...

 

_هنوز هر غروب

          می روم به پیکار ثانیه های حسود

                              تا در میدان مرگ غرور

                                    بشنوم از صدایی دور

                                             دوستت دارم هنوز

 

_هنوز هر غروب

          با التهاب می نگرم دورادور

                                     رابط پیام را!

به یاد آن دروغ تلخ

  که گفت غرور من با اخم

                      فراموش کن مرا

                                   ای به یاد آورنده ی زخم...

 

() نظرات