تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - پریشان
 

پریشان

نویسنده: ندا

 

چون طفل که از خوردن داروست پریشان

                            با دوست پریشانم و بی دوست پریشان

                            ابرو به هم آورده و گیسو زده بر هم

                            چون ابر که بر گنبد مینوست پریشان

                            مجموعه ناچیز من آشفته او باد

                            آنکس که وجودم همه از اوست پریشان

                            دست و دل من بر سر این سلسله لرزید

                            در جنگل گیسوی تو آهوست پریشان

                            آرامش دریای مرا ریخته بر هم

                          ماهی که پریخوست ، پریروست ، پریشان

                            با حوصله تنگ و دل سرد چه سازم

                           با دوست پریشانم و بی دوست پریشان

 

() نظرات