تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - ...پنجره
 

...پنجره

نویسنده: ندا

 

 

­­­كنار پنجره امشب نشسته ام بی تو

­ وبغض سربه جنون راشكسته ام بی تو

­قسم به نازنگاهت خداگواه من است

­­كه دل به نازنگاهی نبسته ام بی تو

­­به یاد من گذری كن زكوچه دل من

­­ببینمت و ببینی كه خسته ام بی تو

­بیا تمام وجودم،تمام هستی من

­كنارپنجره امشب نشسته ام بی تو

 

() نظرات