تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - ای که .........
 

ای که .........

نویسنده: ندا

 

ای که مدتهاست بامن نیستی

           من همانم،که با من زیستی

                  رنجهایم را شنیدی باز هم ، عاقبت گفتی 

                                                             غریبه کیستی ....؟!عجب دنیای نامردیه

 

() نظرات