تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - یکی دور و یکی نزدیک ...
 

یکی دور و یکی نزدیک ...

نویسنده: ندا

 

قصه ها همه همینن / گاهی شاد گاهی غمینن

یکی دور و یکی نزدیک / از اینجا تا نقطه چینن...

اونکه دوسش داری دوره / اینکه نزدیکه نمی خوای

داری دنبالش می گردی / چرا پا به پام نمیای؟؟؟

بیا تا ببینی اینجا / پره از حسرت و درد

یکی گم شده تو غربت / داره دنبالت می گرده

یکی شاد و یکی خندون / یکی نزدیک یکی دوره

یکی از بس گریه کرده / چشماش سو نداره کوره

یک دنبال حقیقت / یکی دنبال خیال

یکی در فکر جدایی / یکی در فکر وصال

همه ی ما دنبال هم / از سحر تا شب می گردیم

یا شدیم سنگ و یا تیشه / ببین با دلا چه کردیم

 

() نظرات