تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - پنجره
 

پنجره

نویسنده: ندا

 

پنجره واژه ایست زندانی ، بین دیوارها اسیر شده
        آنقدر مانده سینه ی دیوار ، تا که غمگین و گوشه گیر شده
        پنجره پوستش ترک خورده ، شیشه هایش کثیف و لک خورده
        ابر ! باران نبار ، بی انصاف … تا نبیند چه قدر پیر شده
        پنجره گفته بود می خواهد رابط ما و آسمان باشد
        سالها بسته مانده از آنروز ، بسته و خسته و حقیر شده 

                     پنجره از اصالتش دور است اشکهای ستاره ها شور است
                     پشت قاب همیشه  بسته ی او آسمان طرحی از کویر شده
                     پنجره گفته بود از دیوار خواسته بگذرد همین یکبار
                     گفته با خنده در جوابش که : او برای همین اجیر شده

                     ***
                                  دیشب از پنجره شنیدم که قصد دارد که خودکشی بکند!
                                  دیگر از این همیشه در تکرار ، دیگر از زندگیش سیر شده
                                  پنجره قصد خودکشی … اما ، خود او خوب خوب می داند
                                  سر به دیوار و سنگ هم بزند، دیگر از او گذشته دیر شده
                                  پنجره سالهاست زندانیست ، سالیانست رو به ویرانیست
                                  دیگر از او گذشته… دیر شده ، پنجره… پنجره اسیر شده

 

() نظرات