تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - پرنده ی مهاجر
 

پرنده ی مهاجر

نویسنده: ندا

 

ای پرنده مهاجر...  

                             سفرت سلامت اما...

به کجا میری عزیزم 

                            قفسه تموم دنیا

روی شاخه های دوری

                          چه خوشی داره صبوری

وقتی خورشیدی نباشه

                           تو همیشه سوت و کوری

 

() نظرات