تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - قدغن
 

قدغن

نویسنده: ندا

 

در حظـــور لحظـــــه ها با تو بـــــودن

                                                                                قدغن شد

 

حتی از کنـــــار باغچه رد شدن هــــــم

                                                                                قدغن شد 

 

عطر گلهـــا تو هوای خواب و رویـــــا

                                                                                قدغن شد

 

حتی از پشت دیــــــوار خیال هم دیدن تو

                                                                                قدغن شد

 

چیدن ستاره امشب از تو آسمان چشمات

                                                                                قدغن شد

 

زنــــــده بـــــــــودن دیــــــــــگه بی تو

                                                                                قدغن شد

 

عمری بی تو غصه خوردن سهم من شد

 

() نظرات