تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - قربانی
 

قربانی

نویسنده: ندا

 

قربانی سر به راه مطیع
   
   زن !

The Water bearer
 در تهوع خود می پیچم


و هزاران مرگ در من می جو شد


و حبس می شوم


در حصار ساعت هایی که نواخته نمی شوند


رام تازیانه زنانگی


در بی حوصلگی تاریخ گم خواهم شد ...

 

() نظرات