تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - دلم گرفت
 

دلم گرفت

نویسنده: ندا

 

رفتی وبی حضور تو اینجا دلم گرفت

مثل غروب در لب دریا دلم گرفت

هرچند تاهمیشه خیال تو بامن است

ازاین خیال خام خودم ها دلم گرفت

یک شب بخواب دیدمت اینبارامدی

تادیده را گشودم ورویا دلم گرفت

هرروز عشق تازه تو میپروری ولی

من میزنم در عشق تو در جادلم گرفت

غیر ازجفاکه ازتو وفایی ندیده ام

ازبی وفایی تو ودنیا دلم گرفت

 

() نظرات