تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - آرامش سنگ یا برگ
 

آرامش سنگ یا برگ

نویسنده: ندا

                       مردجوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود


                     
مرد سالخورده ای از آنجا می گذشت. او را دید و متوجه حال

                     
پریشانش شدو کنارش نشست                     
مرد جوان بی اختیار گفت: عجیب آشفته ام و همه


                     
چیز در زندگی ام به هم ریخته است. به شدت نیازمند آرامش هستم و                     
نمی دانم این آرامش را کجا پیدا کنم؟


                     
مرد سالخورده برگی از درختی کند و آن را داخل نهر آب انداخت و

                     
گفت:به این برگ نگاه کن وقتی داخل آب می افتد خود را به جریان آب

                     
می سپارد وبا آن می رود                     
سپس سنگی بزرگ را از کنار جوی آب برداشت

                     
و داخل نهر انداخت . سنگ به خاطر سنگینی اش داخل نهر فرو رفت و در عمق

                     
آب کنار بقیه ی سنگ ها قرار گرفت                     
مرد سالخورده گفت: این سنگ را هم که دیدی. به خاطر سنگینی اش توانست                     
بر نیروی جریان آب غلبه کند و درعمق نهر قرار گیرد

                     
اما امواجی را روی آب ایجاد کرد و بر جریان آب تاثیر گذاشت                     
حال تو به من بگو آیا آرامش سنگ را می خواهی یا آرامش برگ را

                     
مرد جوان مات و متحیر به او نگاه کرد و گفت: اما برگ که آرام نیست

                     
او با هر افت و خیز آب نهر بالا و پائین می رود و الان معلوم نیست کجاست!؟                     
لااقل سنگ می داند کجا ایستاده و با وجودی که در بالا و اطرافش آب جریان

                     
دارد اما محکم ایستاده و تکان نمی خورد. من آرامش سنگ را ترجیح می دهم                     
مرد سالخورده لبخندی زد و گفت: پس حال که خودت انتخاب کردی

                     
چرا از جریان های مخالف و ناملایمات جاری

                     
زندگی ات می نالی؟

                     
اگر آرامش سنگ را برگزیده ای پس تاب ناملایمات را هم

                     
داشته باش و محکم هر جایی که هستی ...آرام و قرار خود را از دست مده                     
در عوض از تاثیری که بر جریان زندگی داری خشنود باش                     
مرد جوان که آرام شده بود نفس عمیقی کشید و از جا برخاست و

                     
از مرد سالخورده پرسید: شما اگر جای من بودید آرامش سنگ را

                     
انتخاب می کردید یا آرامش برگ را؟
                     
پیرمردلبخندی زد و گفت: من تمام زندگی ام خودم را با اطمینان به خالق

                     
رودخانه هستی به جریان زندگی سپرده ام

                     
و چون می دانم در آغوش رودخانه ای هستم که همه ذرات آن نشان از حضور یار دارد

                     
از افت و خیزهایش هرگز دل آشوب نمی شوم

                     
من آرامش برگ را می پسندم

                     
ولی می دانم که خدایی هست که هم به سنگ توانایی ایستادگی را داده است

                     
و هم به برگ توانایی همراه شدن با افت و خیزهای سرنوشت

                     
دوست من ....برگ یا سنگ بودن

                     
انتخاب با توست

 

() نظرات