تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - خسته ام
 

خسته ام

نویسنده: ندا

 

باز هم من

 

غریبه ای تنها

 

تکه تکه های وجودم را بر دوش میکشم

 

میروم

 

به کجا؟!!

 

با تاروپودی خسته و سوخته

 

به کدامین سرزمین می توان کوچ کرد

 

در کدامین وادی شانه های خسته و لرزانم تاب میاورد

 

کی نای مردن بیابم؟!!

 

دلم سخت گرفته است

 

از من

 

از تو

 

از شب گریه ها

 

از من

 

از من ...

 

از من نیز میگذرد

 

اشک میریزم

 

بی صدا

 

دلم برای رفتن پر میکشد

 

دلم پر میکشد

 

خسته ام

love

 

() نظرات