تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - من دگر تاب ندارم غم هجران بینم
 

من دگر تاب ندارم غم هجران بینم

نویسنده: ندا

 

رفت آرام دلم یار دلارام کجاست 

 

            

                        آن سیه چشم که برد از دلم آرام کجاست

 

 

من دگر تاب ندارم غم هجران بینم   

 

         

                          روز  وصل من و  آن شادی ایام  کجاست

 

مستی و باده خوری نیست دگر چاره من    

 

                         آن می ناب که دو رم کند از جام کجاست

 

از غم هجر دگر بار نیاسودم من    

             

                          شادی  وصل  کجا و دل  آرام   کجاست

 

همه شب تا به سحر خواب به چشمم نامد  

 

                     مرغ دل پر زد و رفت گو تو به من دام کجاست

 

دل آرام مرا نیست دگر صبر و قرار    

             

                          یا رب آرام دلم باش دلارام کجاست

 

() نظرات