تبلیغات
من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است من گرفتار سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است - با تو خوشبخت میشوم یک روز :این تجسم برای من کافیست
 

با تو خوشبخت میشوم یک روز :این تجسم برای من کافیست

نویسنده: ندا

 

با تو خوشبخت میشوم یک روز :این تجسم برای من کافیست

اینکه شاید تو هم دچار منی...این توهم  برای من کافیست

 

پشت این اشک ها صبورم من؛ مثل دیوانه های زنجیری

امتحان کن  چگونه میمیرم ؛یک تبسم برای من کافیست

 

مثل یک وسوسه به دور تنم؛ با تو و عطر تو می آمیزم

گرچه دوری؛ تو دوری از دستم؛بوی گندم برای من کافیست

 

پوستم از تو باز میترکد!و تو مرگ مرا   نمی بینی

در تو زنده بگور خواهم شد؛این تلاطم برای من کافیست

 

ابرهای سیاه دور وبرم ؛من از این ابرها نمی ترسم

پرم از احتمال تهمت ها؛حرف  مردم برای من کافیست

 

مردم این عشق را نمی فهمند؛وتومجبورِ کنار کسی؛

منکه مجبور  کنار کسی :این  تفاهم!برای من کافیست

 

اینکه قلبت برای من باشد و در آغوش دیگری باشی

پشت این درد مشترک؛ تنها؛ نیمه ایی گم برای من کافیست

 

توی این رو ز های تکراری ؛ پشت دیوار ها نباید ماند

فکر یک انقلاب پر آشوب؛ پر تحٌکم برای من کافیست ؛

 

تا شبی در کنار تو باشم ؛با تو آن لحظه را نفس بکشم

و جهان را بهم بریزم باز ؛یک تبسم برای من ...کافیست!

 

() نظرات